самостоятелна

2 posts

ИЗПИТНИ ДАТИ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА ФЕВРУАРИ 2020

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПИТНИТЕ ДАТИ НА САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА  МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ ЩЕ НАМЕРИТЕ  НА СЛЕДНИЯТ ЛИНК: тук

 

ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРИРАНИЯ ЕПИТИМИЧЕН ПОДЕМ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ОТ ГРИП И ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДИМИЧНО РАЗВИТИЕ НА COVID-19 В СВЕТОВЕН МАЩАБ И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО ИМ ГОРНАТА ЗАПОВЕД СЕ ИЗМЕНЯ!   

На следния линк може  да намерите новия график  за изпитни дати. 

 

 

Изпитини дати за самостоятелната форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение

2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА

УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ:

1.ЗАПОВЕД ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПИТИТЕ 

2 ГРАФИЦИ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ  НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 Г.: