разписание на автобусите

1 публикация

Разписание на автобусите за учебната 2020/2021 година

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА   № по ред НАСЕЛЕНО МЯСТО ТРЪГВА ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ТРЪГВА ОТ ПГСС „В. ЛЕВСКИ” ПЪРВОМАЙ СУТРИН ОБЕД 1 БУКОВО, ПРАВОСЛАВЕН БЯЛА РЕКА 6:45ч.от центъра, 7:10 7:20 15:30 ч: 2 ИСКРА, БРЯГОВО 7:15ч. от центъра 7:25ч. 15:30 ч: 3 КАРАДЖАЛОВО 7:10ч. от центъра 15:30 ч: 4 ДЪЛБОК ИЗВОР, ПОРОЙНА  7:10ч. от центъра   7:15ч. 15:30 ч: 5 ВИНИЦА  7:10ч. от центъра 15:30 ч: 6 КРУШЕВО, ГРАДИНА  7:10ч. от центъра 15:30 ч: 7 КВ: ДЕБЪР  7:30ч. от центъра 15:30 ч: 8 СКОБЕЛЕВО   7:00 от магазина   „Мандрата“ 15:30 ч: