НАЧАЛО

Електронен дневник, използван от 
ПГСС „Васил Левски“
 
Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в училището и в интернет, разработен от Държавна агенция “Закрила на детето” с участието на експерти от отдел “Киберпрестъпност” към Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет
 Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация “Родители”

Седмична програма II  срок: 

Уважаеми ученици, учебният Ви ден е с начало 9:00 часа. Започваме от 16 март 2020 г. Учебните ни часове ще продължат от дистанция. За тази цел ПГСС Васил Левски ще използва Средата за Електронно Обучение – Moodle.

На следния линк: https://parvomai.pgss-vlevski.com/dir/ ,

ще намирате образователните си ресурси и задачи по учебното разписание.
При въпроси за обратна връзка Вашите учители са на разположение

Седмична програма:  


ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай е вписана като администратор на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни от Комисията за защита на личните данни с Удостоверение под № 29819.

Препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план.

писмото може да изтеглите тук . Във връзка препоръки на Националния оперативен щаб на територията на Република България,свързани с разпространение на COVID-19 в световен план, се обръщаме към всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти: 1. Уважаеми ученици, предвид опазване на здравето Ви, следва да ограничите максимално достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физическия контакт при среща с връстници и други хора, от типа близко общуване, ръкостискане, прегръдка. Приканвам Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият или се дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна. Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността за заразяване и предаване на вируса. Времето у дома може да бъде успешно използвано от Вас за упражняване на преподадени вече уроци, както и за запознаване с учебно съдържание, което Вашите учители ще ви предоставят по различни канали: чрез обучителна платформа, имейл, групи в социални мрежи и др. 2. Уважаеми родители, вярваме, че е Ваша първостепенната грижа и отговорност да подготвите децата си, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че като отговорни родители ще следите за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му, ще му осигурите нужната медицинска помощ.Разчитаме на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с учебно съдържание, предоставено им по различни канали от учителите в тяхното училище. Предвид дългия период на преустановени учебни занятия, се надяваме, че макар и от дистанция, комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати. 3. Уважаеми директори, педагогически специалисти и непедагогически персонал, в образователните институции информираме Ви, че са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности, като за целта се предприемат действията по дезинфекция и почистване с необходимите препарати, консумативи и материали. Като хора, упражняващи една от най-благородните професии, вярваме, че любовта към децата и отговорността Ви към бъдещето на нацията, ще Ви стимулира да направите възможното, за да: – стигне до всеки Ваш ученик необходимото учебно съдържание; – да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни информации, тестове, работни листове и други материали. – да консултирате и отговорите на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата. Информираме ви, че от понеделник, 16.03.2020 г., до второ нареждане учебните занятия във всички училища на територията на област Пловдив ще бъдат прекратени РУО – Пловдив