Празник на училището 5 май 2020 г.

Поздравителен адрес от Директора на ПГСС „Васил Левски“ – гр. Първомай

г-жа Росица Генова 

 

Поздравителни адреси от: 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

заместник-кмет: Радослава Ставрева  

 

поздрав от Община Първомай

Поздравителни адреси от: 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

ВИД Директор на поделение „Образование и култура“


поздрав от поделение

 

Поздрав от родител


 

Поздрав от родител


 

 

Поздрав от Силвия Тилкова 

ръководител ЦНСТ – гр. Първомай

Поздрав от Теодора Кирякова

 журналист в Първомай.нет

 

Поздрав на ученици по повод Празника на училището

 

Филм, посветен на 60 –  годишнината на гимназията

 

„Виртуални поздрави и картички“

 

Обявяване резултатите от проведените онлайн състезания