Държавни изипи за придобиване на СПК – сесия Януари 2013г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ДО ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПК ПО ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПГСС” ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ПЪРВОМАЙ СЕСИЯ ЯНУАРИ, 2013 ГОДИНА № по ред Име,презиме,фамилия Професия/специалност Степен на ПК Вид на изпита 1 Елена Йорданова Танева Икономист,Земеделско стопанство втора теория  и практика 2 Станислав Сашков Тодоров Техник на ССТ,МСС трета теория  и практика 3 Христо Иванов Иванов Монтьор на ССТ,МСС втора теория 4 Димитър Петков Кабаков Монтьор на ССТ,МСС втора теория  и практика 5 Райна Павлова Желязкова Фермер,Земеделец втора теория  и практика 6 Милена Маринова Манолова Фермер,Земеделец втора теория  и практика 7 Калинка Борисова Митева Фермер,Земеделец втора теория  и практика 8 Боряна Петкова Радкова Фермер,Земеделец втора теория  и практика 9 Петър Димитров Личев Фермер,Земеделец втора практика ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ТРЕТА  СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ: СЕСИЯ ЯНУАРИ 2013г. ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ Професия/специалност   ДИ по теория ДИ по практика 1.Фермер,Земеделец 2. Фермер,ПССП 3. Монтьор на ССТ,МСС 4. Техник на ССТ,МСС 25.01.2013г. НАЧАЛО: 11.00 часа 29.01.-30.01.2013г. НАЧАЛО: 08.00 часа 1. Икономист,Земеделско стопанство 2. Еколог, Екология и ООС 25.01.2013г. НАЧАЛО: 11.00 часа 29.01.2013г. НАЧАЛО: 08.00 часа  

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ДОСТАВКА  НА ТЕЧНО ГОРИВО – ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА НУЖДИТЕ НА ПГСС"ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ГР.ПЪРВОМАЙ  ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НАТИСНИ ТУК: https://pgss-vlevski.com/files/2012/12/публична-покана.pdf  

ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График  на изпитите на учениците от IX г  клас – задочна форма на обучение,  професия Фермер, специалност  Земеделец, сесия  ноември-декември 2012 г.     № по ред Дата Учебен предмет Кабинет Начален час 1. 03.12.2012 г. Техническо чертане 21 14.30 2. 04.12.2012 г. Информатика 24/25 14.30 3. 05.12.2012 г. Математика 21 14.30 4. 06.12.2012 г. История и цивилизация 21 14.30     График на изпитите на учениците от X г клас – задочна форма на обучение,  професия-Фермер, специалност  Земеделец, сесия  ноември-декември 2012 г.       № по ред Дата Учебен предмет Кабинет Начален час 1. 03.12.2012 г. Руски език 22 14.30 2. 04.12.2012 г. История и цивилизация 22 14.30 3. 05.12.2012 г. География и икономика 22 14.30 4.                         06.12.2012 г. Етика и право 22   14.30   График  на изпитите на учениците от XІ д  клас – задочна форма на обучение,  професия Фермер, специалност  Земеделец, сесия  ноември-декември 2012 г.     № по ред Дата Учебен предмет Кабинет Начален час 1. 03.12.2012 г. Български език и литература 23 14.30 2. 04.12.2012 г. Животновъдство 23 14.30 3. 05.12.2012 г. Растениевъдство – практика Учебни работилници 14.30   График на изпитите на учениците от XІІ д клас – задочна форма на обучение,  професия-Фермер, специалност  Земеделец, сесия  ноември-декември 2012 г.       № по ред Дата Учебен предмет Кабинет Начален час 1. 03.12.2012 г. Растениевъдство – практика Учебни работилници 14.30 2. 04.12.2012 г. Български език и литература 26 14.30 3. 05.12.2012 г. Растениевъдство-ЗИП 26 14.30 4.                         06.12.2012 г. РМТА-практика Учебни работилници 14.30 5. 07.12.2012 г. Биология и ЗО – ЗИП 26 14.30