Важно съобщение!!! От 15 до 26 март 2021 г.

Уважаеми ученици и родители, В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез MOODLE за всички паралелки по утвърденото седмично разписание за ІІ-ри учебен срок със следния дневен режим:   № Учебни часове Междучасия начало край начало край 1 08:30 09:05 09:05 09:15 2 09:15 09:50 09:50 10:00 3 10:00 10:35 10:35 10:50 4 10:50 11:25 11:25 11:35 5 11:35 12:10 12:10 12:20 5 12:20 12:55 12:55 13:05 5 13:05 13:40     С пожелание за здраве и търпение! Росица Генова Директор на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай

Покана до желаещите да присъстват при провеждането на ДЗИ

Уважаеми родители,   Желаещите да присъстват, до трима представители, при организиране и провеждане на Държавните зрелостни изпити трябва да заявят желанието си, чрез подаване на заявление, което да е регистрирано във входящата поща на училището. Същите, съгласно нормативните изисквания е необходимо собственоръчно да попълнят декларация по образец, утвърден от Министъра на образованието и науката.   Срок 24,04,2021 г.

Важно съобщение!!! От 24.11.2020 се преминава към обучение в електронна среда.

Уважаеми ученици и родители,   В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез обучителната платформа: Moodle на следния линк: https://vl.pgss.xyz/  за всички паралелки по утвърденото седмично разписание със следния дневен режим!     № Учебни часове Междучасия   начало край начало край 1. 8.30 09.05 9.05 9.15 2. 9.15 9.50 9.50 10.00 3. 10.00 10.35 10.35 10.50 4. 10.50 11.25 11.25 11.35 5. 11.35 12.10 12.10 12.20 6. 12.20 12.55 12.55 13.05 7. 13.05 13.40       С пожелание за здраве и търпение! Росица Генова Директор на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай