СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,община Първомай ОБЯВЯВА  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО: ЗА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Мястото е свободно, считано от 06.02.2017г. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ- НАТИСНИ ТУК.

Ново удължаване на ваканцията до понеделник!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,УЧЕНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, На основание писмо Изх. № 168/11.01.2017г. на директора на РЗИ – Пловдив, чл.105,ал.5 от ЗПУО и във връзка със Заповед №РД- 06-74 от 11.01.2017г. на Директора, 12 и 13 януари 2017г. са неучебни дни за учениците на ПГСС“Васил Левски“ гр.Първомай.  

9,10 И 11 ЯНУАРИ-НЕУЧЕБНИ ДНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УЧЕНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, На основание Заповед № РД-15-11 от 08.01.2017г. на Кмета на община Първомай и във връзка със Заповед № РД-06-36 от 08.01.2017г. на Директора,както и поради усложнени метеорологични условия на територията на община Първомай – 9, 10 и 11 януари 2017г. са  неучебни дни за учениците на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай.