ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

9,10 И 11 ЯНУАРИ-НЕУЧЕБНИ ДНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УЧЕНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ,

На основание Заповед № РД-15-11 от 08.01.2017г. на Кмета на община Първомай и във връзка със Заповед № РД-06-36 от 08.01.2017г. на Директора,както и поради усложнени метеорологични условия на територията на община Първомай – 9, 10 и 11 януари 2017г. са  неучебни дни за учениците на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай.