Уважаеми родители, ученици и колеги!

От 9 ноември всички ученици от ПГСС Васил Левски преминават в обучение чрез  електронната платформа за обучение, която се намира на адрес: https://vl.pgss.xyz

Всеки ученик има потребителско име и парола за вход раздадени от училището.

Електронния дневник на училището е на адрес:  https://app.onebook.bg/

Продължителността на един електронен час е: 35 мин.

Разпределение на учебните часове при обучение в електронна среда е следното:

Разписание на часовете в ОРЕС