55 години професионално образование в община Първомай

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с честване на 55 години професионално образование в община Първомай имаме честта да Ви поканим да посетите мероприятията организирани като Дни на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай.

Повече информация на линка-ПРОГРАМА ДНИ ПГСС