ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СПК 2017

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ,

МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПК ПО ПРОФЕСИИ/СПЕЦИАЛНОСТИ ПРЕЗ СЕСИЯ ЮНИ 2017Г.-ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА