Дневни архиви: 11.04.2021

1 публикация

График на изпитите през месец април за самостоятелна и задочна форма на обучение

ГРАФИК НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ И ИЗПИТИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИЯ „ФЕРМЕР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ ” ХII г КЛАС,ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ АПРИЛ 2020/2021 ГОДИНА – тук   ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ АПРИЛ 2021 ГОДИНА – тук