Дневни архиви: 09.04.2021

2 публикации

График за обучение на учениците от дневна форма от 12 до 29 април 2021

Уважаеми ученици и родители,  Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.   се организира при спазване на следния график: 1.Присъствено се обучават учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Х а, Х б и Х в класове.                    *РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИТЕ 12.04.2021 г – 23.04.2021 г. тук 2.Образователният процес за учениците от ІХа, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІ а, ХІ б, ХІ в, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове, се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището.  Образователният процес в ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай считано от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.  се организира при спазване на следния график: 1.Присъствено се обучават учениците от ІХ а, ІХ б, ІХ в, ІХ г, ІХ д, ХІІ а, ХІІ б и ХІІ в класове. 2.Образователния процес за учениците от VІІІ а, VІІІ б, VІІІ в, Ха, Х б, Х в, ХІ а, ХІ б и ХІ в класове, да се провежда от разстояние в електронна среда (домашни условия), чрез електронните платформи на училището. При присъствено обучение продължителността на учебния час е 45 минути. При обучение от разстояние в електронна среда организацията на учебното време е:   № Учебни часове Междучасия   начало край начало край 1. 08.00 08.35 08.35 08.55 2. 08.55 9.30 9.30 09.55 3. 09.55 10.30 10.30 10.55 4. 10.55 11.30 11.30 11.55 5. 11.55 12.30 12.30 12.50 6. 12.50 13.25 13.25 13.45 7. 13.45 14.20