Дневни архиви: 11.03.2021

1 публикация

Важно съобщение!!! От 15 до 26 март 2021 г.

Уважаеми ученици и родители, В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез MOODLE за всички паралелки по утвърденото седмично разписание за ІІ-ри учебен срок със следния дневен режим:   № Учебни часове Междучасия начало край начало край 1 08:30 09:05 09:05 09:15 2 09:15 09:50 09:50 10:00 3 10:00 10:35 10:35 10:50 4 10:50 11:25 11:25 11:35 5 11:35 12:10 12:10 12:20 5 12:20 12:55 12:55 13:05 5 13:05 13:40     С пожелание за здраве и търпение! Росица Генова Директор на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай