Месечни архиви: октомври 2020

2 публикации

Оформяне годишна оценка ЗФО

ЗАПОВЕД № РД-06-97 от 14.10.2020 г. ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОФЕСИЯ „ФЕРМЕР”, СПЕЦИАЛНОСТ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ ” ХII г КЛАС, ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2020/2021 Г.