Месечни архиви: септември 2020

4 публикации

График на учебното време на учениците от СФО и ЗФО за учебната 2020/2021

График на учебното време за XII клас, специалност „Фермер“ – задочна форма на обучение                 График на учебните занятия, сесия септември-октомври. – тук График на учебното време за учебната 2020/2021 година – самостоятелна форма на обучени                

Разписание на автобусите за учебната 2020/2021 година

РАЗПИСАНИЕ НА АВТОБУСИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА   № по ред НАСЕЛЕНО МЯСТО ТРЪГВА ОТ НАСЕЛЕНОТО МЯСТО ТРЪГВА ОТ ПГСС „В. ЛЕВСКИ” ПЪРВОМАЙ СУТРИН ОБЕД 1 БУКОВО, ПРАВОСЛАВЕН БЯЛА РЕКА 6:45ч.от центъра, 7:10 7:20 15:30 ч: 2 ИСКРА, БРЯГОВО 7:15ч. от центъра 7:25ч. 15:30 ч: 3 КАРАДЖАЛОВО 7:10ч. от центъра 15:30 ч: 4 ДЪЛБОК ИЗВОР, ПОРОЙНА  7:10ч. от центъра   7:15ч. 15:30 ч: 5 ВИНИЦА  7:10ч. от центъра 15:30 ч: 6 КРУШЕВО, ГРАДИНА  7:10ч. от центъра 15:30 ч: 7 КВ: ДЕБЪР  7:30ч. от центъра 15:30 ч: 8 СКОБЕЛЕВО   7:00 от магазина   „Мандрата“ 15:30 ч:

Организация на учебния процес в ПГСС „Васил Левски“

Организация на учебния процес в ПГСС „Васил Левски“, гр. Първомай за 2020/2021 учебна година          1.      Откриване на учебната година – 9.00 ч. 1.1. Официално посрещане на учениците от VIII клас – в двора на училището 1.2. Учениците от IX-XII клас влизат директно в сградата на училището, в определения за всяка паралелка кабинет. 1.3. Учениците влизат през двата входа  на сградата при спазване на всички противоепидемични мерки. 1.4. Инструктаж на учениците за организацията на учебния процес през настоящата учебна година. Посещение на медицинското лице във всяка паралелка. 1.5. Тържествено откриване на учебната 2020/2021 година по радио уредбата на училището.  2.      Организация на учебния процес – от 16.09.2020 г. 2.1. Начало на учебния процес – 8.00 ч. 2.2. Влизането в централната сграда на училището става след поставяне на маска или шлем от три входа както следва: –          От южен централен вход към кабинети 11, 12,12а, 21, 22, 23, 31, 32, 35, актова зала и административен сектор на 2. етаж. –          От източен страничен вход към кабинети  13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 33, 34 –          От южен страничен вход, намиращ се срещу фоайето пред физкултурния салон към физкултурния салон, лавката и стола. 2.3.Маските и шлемовете в класните стаи и в двора на училището не са задължителни. На междучасие е желателно учениците да излизат на двора. 2.4.Движението по коридорите, стълбищата и фоайетата се извършва плътно от дясната страна по посока на движението в колона по един, като се спазва необходимото разстояние между движещите се. Движението е оказано със стрелки в два различни цвята. 2.5.За избягване на струпване на хора в закритите общи помещения, по време на междучасия учениците пребивават в учебния кабинет, определен за паралелката им, или на двора, като спазват дистанция помежду си. 2.6.Излизането от централната сграда на училището става от трите изхода както следва: […]