Daily Archives: 13.05.2020

1 post

График на поправителна сесия на учениците от ЗФО

График на поправителна сесия за учениците от задочна форма на обучение –  Май 2020

График на изпитите за учениците от задочна форма на обучение – Май 2020

График на втора поправителна сесия за учениците от задочна форма на обучение –  Юли 2020