Daily Archives: 02.04.2020

1 post

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ ИЗПИТ ЗА  НВО X клас: Чужд език и ИТ. Срок до 8 април 2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ ИЗПИТ ЗА  НВО X клас:

Чужд език  

Информационни технологии

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ДО 16 : 00 Ч. НА 8 АПРИЛ 2020 Г. 

Моля изтеглете и попълнете заявлението. Изпратете го на e-mail: pgss_parvomai@abv.bg