Месечни архиви: април 2020

2 публикации

Заповед за изменение график на учебното време за учениците от 12 клас СФО и ЗФО

График на учебното време на учениците от СФО  -май 2020 г. за XII кл.  График на поправителните сесии за учениците от ЗФО – май 2020 г. за XII кл. График на изпитите на учениците от СФО – май 2020 за XII клас.  График на изпитите на учениците от ЗФО – май 2020 за XII  клас. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ ИЗПИТ ЗА  НВО X клас: Чужд език и ИТ. Срок до 8 април 2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ ИЗПИТ ЗА  НВО X клас: Чужд език   Информационни технологии СРОК ЗА ПОДАВАНЕ ДО 16 : 00 Ч. НА 8 АПРИЛ 2020 Г.  Моля изтеглете и попълнете заявлението. Изпратете го на e-mail: pgss_parvomai@abv.bg