Годишни архиви: 2020

26 публикации

Важно съобщение!!! От 24.11.2020 се преминава към обучение в електронна среда.

Уважаеми ученици и родители,   В съответствие с решение на Областния кризисен щаб, Ви информирам, че от 24.11.2020 г. до 04.12.2020 г. включително, учебният процес ще бъде организиран от разстояние в електронна среда чрез обучителната платформа: Moodle на следния линк: https://vl.pgss.xyz/  за всички паралелки по утвърденото седмично разписание със следния дневен режим!     № Учебни часове Междучасия   начало край начало край 1. 8.30 09.05 9.05 9.15 2. 9.15 9.50 9.50 10.00 3. 10.00 10.35 10.35 10.50 4. 10.50 11.25 11.25 11.35 5. 11.35 12.10 12.10 12.20 6. 12.20 12.55 12.55 13.05 7. 13.05 13.40       С пожелание за здраве и търпение! Росица Генова Директор на ПГСС „Васил Левски” гр. Първомай