Месечни архиви: ноември 2019

1 публикация

Изпитини дати за самостоятелната форма на обучение

Самостоятелна форма на обучение 2019-2020 УЧЕБНА ГОДИНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ: 1.ЗАПОВЕД ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПИТИТЕ  2 ГРАФИЦИ НА ИЗПИТНИ СЕСИИ  НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2019 Г.: