Monthly Archives: септември 2019

1 post

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН ПО ПРОФЕСИЯ – СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 19

 

ДЪРЖАВНИ ИЗИПИ ЗА ДИ ПО СПК

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН ПО ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА: 

ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА :

ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ:

  1. ЗЕМЕДЕЛЕЦ,МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС И АГРОЕКОЛОГИЯ: 09.09.2019Г. – 8.30 ЧАСА -ТЕГЛЕНЕ НА ИЗПИТЕН БИЛЕТ.
  2. ЗЕМЕДЕЛЕЦ,МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС И АГРОЕКОЛОГИЯ: 10.09.2019Г.-8.30 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.
  3. ИКОНОМИСТ,ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – 10.09.2019Г. 8.30 ЧАСА.

ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА: 11.09.2019г. – НАЧАЛЕН ЧАС :08.30