Месечни архиви: септември 2019

1 публикация

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН ПО ПРОФЕСИЯ – СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ 19

  ДЪРЖАВНИ ИЗИПИ ЗА ДИ ПО СПК УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН ПО ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА:  ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА : ЗА СПЕЦИАЛНОСТИ: ЗЕМЕДЕЛЕЦ,МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС И АГРОЕКОЛОГИЯ: 09.09.2019Г. – 8.30 ЧАСА -ТЕГЛЕНЕ НА ИЗПИТЕН БИЛЕТ. ЗЕМЕДЕЛЕЦ,МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС И АГРОЕКОЛОГИЯ: 10.09.2019Г.-8.30 – ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРАКТИЧЕСКО ЗАДАНИЕ. ИКОНОМИСТ,ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО – 10.09.2019Г. 8.30 ЧАСА. ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА/СПЕЦИАЛНОСТТА: 11.09.2019г. – НАЧАЛЕН ЧАС :08.30