Месечни архиви: юни 2019

3 публикации

ИЗПИТНИ СЕСИИ ЮЛИ 2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УЧЕНИЦИ, Във връзка с приключване на учебната 2018/2019 година, приложено може да се запознаете с графиците за поправителни изпити на учениците от дневна форма на обучение и изпити за определяне на годишна оценка и/или поправителни изпити на учениците от задочна форма на обучение. СЕСИЯ ЮЛИ 2019 – ЗФО – Х КЛАС СЕСИЯ ЮЛИ 2019 – ЗФО – ХІ КЛАС СЕСИЯ ЮЛИ 2019 -ДФО

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 2019-2020

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, СКЪПИ, НАШИ, БЪДЕЩИ  УЧЕНИЦИ, На следният  адрес:  Прием на ученици 2019-2020 може да си запознаете с основната информация, сроковете и документите, които са необходими, за да станете част от нашият весел и творчески настроен колектив от преподаватели и ученици, подкрепяни от персонала и ръководството на гимназията да творят свободно и да сбъдват мечтите си. Заповядайте при нас!   ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ:    При записване на класираните ученици, след първи,втори и трети етап на класиране  в VIII клас, комисията изисква следните документи: Заявление по образец до директора. Оригинал на свидетелство за основно образование.( За учениците от училища на чужди държави –  Удостоверението за признато основно образование) Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища. Два броя цветни, матирани снимки във формат за лични документи. Работно време на комисията: от 8.00 – до 15.30 часа. Работно място на комисията : АДРЕС: гр. Първомай, ул. Братя Миладинови – север, 53а Учебен корпус, Етаж ІІ, Крило „ Администрация“, кабинет на Педагогическия съветник  БРОШУРА ПРИЕМ  СРОКОВЕ   НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ЧРЕЗ ВИДЕО ОТ ДАРОВИТИТЕ НИ УЧЕНИЦИ: СПЕЦИАЛНОСТ “ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“ Прием на ученици през 2019 – 2020 ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!Професия "ИКОНОМИСТ"Клипът е дело на Георги Паунов от XII а клас. Публикувахте от Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" гр. Първомай в Вторник, 4 юни 2019 г.   СПЕЦИАЛНОСТ “ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“ Прием на ученици 2019 – 2020 ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!Професия "ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ"Клипът е дело на Георги Паунов от XII а клас. Публикувахте от Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" гр. Първомай в Събота, 8 юни 2019 г.   СПЕЦИАЛНОСТ “ ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“ […]

ДЗИ и ДИ за СПК СЕСИЯ МАЙ – ЮНИ 2019Г. – ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗПИТНИ РАБОТИ

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – 2019 ГОДИНА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ ВАЖНО!!! І. Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи – 12.06.;13.06. и 14.06.2019г., а именно три последователни  работни дни след получаването на протоколите с резултатите от ДЗИ и ДИ за СПК. Съгласно чл.22.т.9 от Наредба № 3 от 17.04.2004г. и във връзка със Регламент за Защита на личните данни ІІ.Процедура за запознаване на зрелостниците с изпитните им работи от ДЗИ и ДИ за СПК: Зрелостниците, които са изявили желание имат право да се запознаят лично с индивидуалните си оценки от положените държавни зрелостни изпити от протоколите с изпитните резултати и сканираното копие на изпитните си работи, след подаване на заявление и представяне на документ за самоличност (лична карта,паспорт или свидетелство за правоуправление). Запознаването се извършва в кабинета на ЗАС, в присъствието на председателя и минимум един член на Училищната зрелостна комисия. 3.На сайта, определен от МОН,  училищата с входящият номер на зрелостника и определената им парола показват оценените изпитни работи на зрелостниците, които са пожелали това. 4. С изпитните си работи от ДИ за СПК, зрелостниците могат да се запознаят на място по горната процедура.