Monthly Archives: юни 2019

3 posts

ИЗПИТНИ СЕСИИ ЮЛИ 2019Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА  ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УЧЕНИЦИ,

Във връзка с приключване на учебната 2018/2019 година, приложено може да се запознаете с графиците за поправителни изпити на учениците от дневна форма на обучение и изпити за определяне на годишна оценка и/или поправителни изпити на учениците от задочна форма на обучение.

СЕСИЯ ЮЛИ 2019 – ЗФО – Х КЛАС

СЕСИЯ ЮЛИ 2019 – ЗФО – ХІ КЛАС

СЕСИЯ ЮЛИ 2019 -ДФО

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ 2019-2020

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

СКЪПИ, НАШИ, БЪДЕЩИ  УЧЕНИЦИ,

На следният  адрес:  Прием на ученици 2019-2020 може да си запознаете с основната информация, сроковете и документите, които са необходими, за да станете част от нашият весел и творчески настроен колектив от преподаватели и ученици, подкрепяни от персонала и ръководството на гимназията да творят свободно и да сбъдват мечтите си. Заповядайте при нас!

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ:

 

 При записване на класираните ученици, след първи,втори и трети етап на класиране  в VIII клас, комисията изисква следните документи:

  1. Заявление по образец до директора.
  2. Оригинал на свидетелство за основно образование.( За учениците от училища на чужди държави –  Удостоверението за признато основно образование)
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища.
  4. Два броя цветни, матирани снимки във формат за лични документи.

Работно време на комисията: от 8.00 – до 15.30 часа.

Работно място на комисията :

АДРЕС: гр. Първомай, ул. Братя Миладинови – север, 53а

Учебен корпус, Етаж ІІ, Крило „ Администрация“,

кабинет на Педагогическия съветник 

БРОШУРА ПРИЕМ 

СРОКОВЕ

 

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ, ПРЕДСТАВЕНИ ЧРЕЗ ВИДЕО ОТ ДАРОВИТИТЕ НИ УЧЕНИЦИ:

СПЕЦИАЛНОСТ “ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО“

Прием на ученици през 2019 – 2020

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!Професия "ИКОНОМИСТ"Клипът е дело на Георги Паунов от XII а клас.

Публикувахте от Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" гр. Първомай в Вторник, 4 юни 2019 г.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ“

Прием на ученици 2019 – 2020

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!Професия "ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ"Клипът е дело на Георги Паунов от XII а клас.

Публикувахте от Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" гр. Първомай в Събота, 8 юни 2019 г.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ“

прием на ученици 2019 – 2020

ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!Професия "ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО"Клипът е дело на Георги Паунов от XII а клас.

Публикувахте от Професионална гимназия по селско стопанство "Васил Левски" гр. Първомай в Неделя, 9 юни 2019 г.