Месечни архиви: февруари 2019

4 публикации

Важно!!! ДЗИ и ДИ за СПК

Уважаеми зрелостници, Информация за графика на Държавните зрелостни изпити и Държавните изпити за степен на професионална може да видите в секция Новини,под секция –  Държавни изпити или натиснете ТУК. Успех!

Информация за свободни места за ученици

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици, Свободни места за ученици към 29.03.2019Г. на 2018-2019 учебна година. С прием след завършено основно образование – VІІ клас КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА VІІІ Икономист, Земеделско стопанство РИЧЕ – Английски език 1 VІІІ Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 2 VІІІ МССТ, Механизация на СС НИНРИЧЕ – Руски език 3 ІХ Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 11 ІХ Монтьор на ССТ, Механизация на СС НИНРИЧЕ – Руски език 8   Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА Хб Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 5 ХІ б Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 8 Х в Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 6 ХІв Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 12 Подаване на документи – на адреса на училището. С прием след завършен- VІІ клас КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА Х Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 10 ХІ Икономист, Земеделско стопанство Интензивно изучаван ІЧЕ – Английски език 13 Прием след завършено Основно образование – VІІІ клас КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА Хб Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 5 ХІ б Агроеколог, Агроекология І ЧЕ – Руски език 8 Х в Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 6 ХІв Техник на ССТ, Механизация на СС ІЧЕ – Руски език 12   Свободни места за ученици към началото на Втори учебен срок на 2018-2019 учебна година. С прием след завършено основно образование – VІІ клас КЛАС ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ ЧУЖД ЕЗИК БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА VІІІ Икономист, Земеделско стопанство РИЧЕ – Английски език 1 VІІІ Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 1 ІХ Агроеколог, Агроекология НИНРИЧЕ – Руски език 11 […]