Monthly Archives: януари 2019

3 posts

ВАЖНО -НЕУЧЕБЕН ДЕН -04.02.19Г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Със Заповед № РД-15-58/30.01.2019г. на Кмета на Община Първомай – 04.02.2019г. – понеделник е обявен за неучебен ден за всички училище на територията на Община Първомай.

05.02.2019г. е официален неучебен ден – междусрочна ваканция. 

Учебните занятия се подновяват от 06.02.2019г., – Начало на Втори учебен срок за учебната 2018/2019 година, съгласно Заповед на Министъра на образованието за График на учебното време.

ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА НОВ ВИД ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ-2019

Уважаеми родители, ученици и колеги

От началото на втория учебен срок стартира възможност,която дава на децата ви свободата да избират в какво занимания, съгласно индивидуалните си интересите могат да участват. В периода от 14 до 18 януари Вие участвахте в провеждането на  анкетиране на най-търсените занимания, за което ръководството на училището Ви благодари.

Настоящата организация по обобщаване на групите по занимания по интереси се осъществява,съгласно Наредбата на МОН за приобщаващо образование. В училището ще се организират занимания по най-желаните тематични области :

* Технологии

* Математика

* Изкуства и култура

* Дигитална креативност

За повече информация може да  посетете следните адреси:

https://class.mon.bg/Default.aspx