Месечни архиви: септември 2018

1 публикация

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

Уважаеми дами и господа, скъпи бъдещи и настоящи ученици, 8 б Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Агроеколог, специалност Агроекология, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 1.10.2018г. 8 в Свободни места за ученици през учебната 2018/2019 година. Професия Монтьор на ССТ, специалност Механизация на селското стопанство, НИНРИЧЕ – Руски език – прием след завършено Основно образование след VІІ клас. 1 1.10.2018г. Може да се запознаете със информация за свободните места в паралелките в училището: ТУК.