Месечни архиви: май 2018

1 публикация

Политика на поверителност- Информация за общ регламент за защитаGDPR

Във връзка с новия европейски стандарт за защита на личните данни – Общ регламент за защита на данните – General Data Protection Regulation (GDRP) влизащ в сила от 25.05.2018г., Ви уведомяваме, че може да се запознаете със стандартната информация и законовите изисквания и наредби от страницата на : Комисията за защита на личните данни Училището ни е регистриран Администратор на лични данни и съблюдава нормативните рамки. Във връзка с това Ви информираме, че на сайта ще бъде обособена секция Политика на поверителност и защита на личните данни,актуализирана и  изготвена съгласно нормативните изисквания и Новата обща рамка на регламента. За правно основание за обработка на данни от администратора може да се: приема 1. Съгласие: членовете на персонала / учениците / родителите дават недвусмислено съгласие на училището да обработва личните им данни с определена цел. 2.Договор: обработката е необходима за наемане на служителя, договор или договор за назначаване на студенти. 3.  Правно задължение: обработката е необходима на училището, за да се съобрази със законовите изисквания. Изискванията на законодателството за защита на личните данни са задължителни за  персонала, нает от училището и всяка трета страна, която е сключила договор за предоставяне на услуги в рамките на училището.