Monthly Archives: ноември 2017

3 posts

ИЗПИТНА СЕСИЯ ДЕКЕМВРИ 2017 -ЗФО

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С информация за изпитите на учениците от ЗФО през сесия ноември-декември 2017г. може да се запознаете ТУК-график изпитиЗФО -ХІІ 2017

Начало на изпитите ,съгласно графика е 04.12.2017г.(понеделник).Класните ръководители на ЗФО изнасят резултатите от проведените изпити на информационните табла в училището до два дни,след деня,когато е проведен  съответният изпит.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТИТЕ МОЖЕ ДА ПРОВЕРИТЕ НА МЯСТО В УЧИЛИЩЕТО ОТ КЛ.Р-Л

Съобщение отваряне ценови оферти по ЗОП

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на ЗОП,Ви информираме, че на Профила на купувача в електронната преписка на Поръчка с ИД в АОП 03092-2017-0001 с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай за учебната 2017/2018 г.“ е публикувано съобщение за отваряне на ценови оферти.