Месечни архиви: юли 2017

3 публикации

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ІХ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ В ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ КЪМ МОМЕНТА ВЕЧЕ  НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В -ІХ КЛАС, ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,ПОРАДИ  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИЯТ ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г. СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ІХ КЛАС ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР,ЗЕМЕДЕЛЕЦ СА 24 БРОЯ.  

СВОБОДНИ МЕСТА -ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УЧЕНИЦИ, ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР.ПЪРВОМАЙ ОБЯВЯВА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VІІІ КЛАС, КАКТО СЛЕДВА: ПАРАЛЕЛКА С КОД:2158 – ПРОФЕСИЯ АГРОЕКОЛОГ,СПЕЦИАЛНОСТ АГРОЕКОЛОГИЯ – 4 МЕСТА; ПАРАЛЕЛКА С КОД:2159-ПРОФЕСИЯ МОНТЬОР НА ССТ,СПЕЦИАЛНОСТ МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС – 4 МЕСТА;