Месечни архиви: януари 2017

5 публикации

ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП- С НОМЕР 9060523 В АОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ГОРИВО С НОМЕР 9060523 В АОП,ВИ ИНФОРМИРАМЕ, ЧЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА Е ПУБЛИКУВАНА ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП.

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,община Първомай ОБЯВЯВА  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО: ЗА УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Мястото е свободно, считано от 06.02.2017г. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ- НАТИСНИ ТУК.

Ново удължаване на ваканцията до понеделник!

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,УЧЕНИЦИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, На основание писмо Изх. № 168/11.01.2017г. на директора на РЗИ – Пловдив, чл.105,ал.5 от ЗПУО и във връзка със Заповед №РД- 06-74 от 11.01.2017г. на Директора, 12 и 13 януари 2017г. са неучебни дни за учениците на ПГСС“Васил Левски“ гр.Първомай.