Месечни архиви: ноември 2016

5 публикации

Родителите на гимназистите ни се запознаха с функциите на Обществения съвет

Всички учители, които са класни ръководители в училището ни, се срещнаха отново с родителите на възпитаниците си в рамките на един месец. Този път те разясниха правата, функциите и задълженията на Обществения съвет, който според Закона за предучилищното и училищното образование ще има важна роля в управлението на гимназията ни. След това родителите на учениците от всеки клас избраха помежду си двама, които ще ги представляват на общо събрание. На него ще бъдат избрани родителите на ученици от ПГСС „Васил Левски“, които ще са членове на Обществения съвет на училището. Събранието ще е в края на месец ноември. Класните ръководители идползваха момента, за да представят обективна информация на родителите за присъствието на децата им в часовете и за резултатите от работата на младежите в училище. Изготвили статията -Е. Радев, Т. Пенев, Г. Желязков-ученици на ПГСС“В.Левски“ гр. Първомай

НЕУЧЕБЕН ДЕН-14.11.2016г.

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ <div class=“row alert alert-warning“>За коректното функциониране на сайта се изисква разрешаване на JavaScript и бисквитките.</div> Със Заповед № РД 09-1802/09.11.2016 г. на Министъра на образованието и науката – 14 ноември 2016 г. е обявен  за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на Република България.

ПОКАНА ЗА ОБЩА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ПГСС”Васил Левски” гр. Първомай Ви кани на Общо събрание на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището. Събранието ще се проведе на 30.11.2016г. , от 17.30 часа, в Актова зала на ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай, при следния дневен ред: Избор на  представители на родителите за членове на обществения съвет към ПГСС“В.Левски“ гр.Първомай Избор на  резервни членове на обществения съвет към ПГСС“В.Левски“гр.Първомай. КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ              Общественият съвет е орган, който се създава към всяка детска градина и училище за: подпомагане развитието на детската градина и училището; граждански контрол на управлението на детската градина и училището. Повече информация или допълнителни разяснения можете да получите на място в ПГСС“В.Левски“ гр.Първомай,всеки работен ден от 7.30ч. до 16.00 ч.