Monthly Archives: юли 2016

2 posts

Важно за преподавателите

Уважаеми колеги,

Във връзка с публикуваният „Календар на Директора на неспециализирано училище на дейностите след влизане в сила на Закона за предучилищното и училищно образование“ и  ангажиментите на педагогическият колектив по изготвянето и приемането на училищните  документи за учебната 2016/2017 година, Ви информирам, че всички са на работа на 1 септември 2016г.

Генова 

ПРИЕМ СЛЕД ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ -ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

ВАЖНО!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ,

Съгласно утвърденият от Министъра на образованието и науката график за прием след основно образование на 06.07.2016г. ще бъдат обявени резултатите от първо класиране в сградата на ПГСС“Васил Левски“ гр.Първомай. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНЕТО МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ на  06.07.2016г. -Учебна сграда ІІ етаж, крило Администрация. Работно време – 7.30-15.30 часа.

Благодарим на всички кандидатстващи ,които избраха нашата гимназия за техен път към бъдещето. Честито на приетите.