Месечни архиви: юни 2016

3 публикации

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ СЛЕД VІІ КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Информираме Ви, че: Сроковете за записване на учениците приети на І-во класиране са: от 28.06.2016г. до 30.06.2016г. включително от 7.30  до 16.00 часа -ІІ етаж Учебна сграда на ПГСС“В.Левски“ гр.Първомай – Администрация. Записването в ПГСС „В.Левски“ гр. Първомай след І-во класиране за кандидатстващите след завършен VІІ клас става с подаването на следните документи: Заявление за записване до директора(образец от училището) Оригинал на Удостоверение за завършен VІІ клас. Оригинал на медицинско свидетелство. Удостоверение за преместване , издадено от директора на изпращащото училище. Характеристика за развитието на ученика.

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ

ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС ОТНОСНО ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ,СПЕЦИАЛНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК-ПРИЕМ 2016-2017 УЧЕБНА ГОДИНА Уважаеми ученици и родители, Във връзка с предстоящото подаване на документи за участие в приема  по Наредба 11 от 28 март 2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища, Ви информираме за следното: Документи, които трябва да се представят от кандидатите: Оригинал и копие на удостоверението за завършен VІІ клас. Оригинал и копие от медицинско свидетелство (само за кандидатстващите за специалности от професии или профили „Изкуства“ и „Спорт“). Оригинал на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване (за учениците от други региони и копие). Оригинал и копие на документ, издаден от МОН, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг на олимпиадата по български език и литература и на олимпиадата по математика, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.4 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет. Оригинал и копие на служебна бележка, издадена от МОН въз основа на извлечение от протокол, подписан от националната комисия, която удостоверява, че ученикът е включен в окончателния състав на националния отбор, определен за участие в международна олимпиада по съответния учебен предмет, когато кандидатът се ползва от правото си по чл.14, ал.5 от Наредба 11/28.03.2005г. да участва в класирането с оценка отличен (6) вместо резултат от приемен изпит по съответния учебен предмет. След сверяване, оригиналите се връщат. Ученикът задължително представя на длъжностното лице, приемащо заявлението, служебната бележка за оценките от положените приемни изпити за сверяване на вписания входящ номер. Бланка на заявлението, което се подава, се предоставя от комисията. Заявлението […]