Monthly Archives: ноември 2015

5 posts

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПУБЛИЧНА ПОКАНА С № 9047863

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В секция  Профил на купувача – Въпроси и отговори,може да се запознаете с информация:ОТНОСНО: Публична покана с предмет: „ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯТА НУЖДИТЕ НА ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ ПО НП ИКТ В УЧИЛИЩЕ”

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с Публична покана № 9047863 –С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ТЕРМИНАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА “ЗА ВИДЕОИНТЕНЗИВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ”ЗА НУЖДИТЕ НА  ПГСС “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  ПО НП”ИКТ В УЧИЛИЩЕ”, МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ СЪС ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПОКАНАТА: ТУК