Дневни архиви: 15.09.2015

1 публикация

ВАЖНО!!!-ЗА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ

ВАЖНО!!! ЗА ПЪТУВАЩИТЕ УЧЕНИЦИ І. СУТРИН -ПЪТУВАЩИ ОТ:  1.ДЪЛБОК ИЗВОР -ТРЪГВАНЕ ОТ ЦЕНТЪР – 7,00 ЧАСА; ВИНИЦА-ТРЪГВАНЕ ОТ ЦЕНТЪР – 7,15 ЧАСА; 3.ПРАВОСЛАВЕН – 7,15 ЧАСА; БЯЛА РЕКА – 7,25 ЧАСА; 5.КАРАДЖАЛОВО – 7,35 ЧАСА; ІІ. СЛЕД КРАЯ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ: ПОТЕГЛЯНЕ: ОТ ПГСС”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ПЪРВОМАЙ – 14.30 ЧАСА