Месечни архиви: юли 2015

3 публикации

СЪБЕСЕДВАНЕ С КАНДИДАТИ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

На вниманието на кандидатите за заемане на обявените работни места за Учител по  Английски език, Учител по професионална подготовка – практическо обучение и Педагогически съветник. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Уведомяваме Ви, че във връзка със заемане на обявените работни места за Педагогически съветник  , Учител по професионална подготовка и Учител по  Английски език   в ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай  ще се проведе интервю с кандидатите подали документи за подбор на кандидати за съответното работно място, а именно: На 28.07.2015г.(вторник) от 9.30 с кандидатите за длъжността „Педагогически съветник“. На 28.07.2015г.(вторник) от 11.00 часа с кандидатите за длъжността Учител по професионална подготовка – практическо обучение. На 31.08.2015г.(понеделник) от 10.00 часа с кандидатите за длъжността Учител по Английски език. Кандидатите за съответната длъжност се явяват в сградата на ПГСС „Васил Левски“ гр.Първомай в обявените срокове и часове.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ В ПГСС”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. ПЪРВОМАЙ ПГСС”Васил Левски” гр.Първомай  обявява свободни места за ученици  за учебната 2015-2016 година ,както следва: СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС: № ПО РЕД СПЕЦИАЛНОСТ КЛАС БРОЙ МЕСТА 1. ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО,АЕ ІХ 1 Х 1 ХІ 5 ХІІ 4 СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ: № ПО РЕД СПЕЦИАЛНОСТ КЛАС БРОЙ МЕСТА 1. АГРОЕКОЛОГИЯ Х 1 ХІ 4 ХІІ 4 2. МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС Х 4 ХІ 6 ХІІ 4 Документи се приемат в канцеларията на училището.