Месечни архиви: юни 2015

3 публикации

ПРИЕМ СЛЕД 7-МИ КЛАС-ЗАПИСВАНЕ НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, Записването на учениците приети  в ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай на І етап на класиране по график е в работните дни от 26.06.2015г. до 30.06.2015г. включително. Комисията за записване  ще работи  от  7.30 ч. до 16.00 ч. в определените дни. Учениците се записват в училището със следните документи: 1. Заявление до директора(по образец от училището). 2. Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас. 3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика. 4. Удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащото училище (оригинал). 5.Характеристика за развитието на ученика(оригинал).          

Проект «Система за кариерно ориентиране в училищното образование»

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,РОДИТЕЛИ,ПРЕПОДАВАТЕЛИ, По проект «Система за кариерно ориентиране в училищното образование» е разработен  Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. Същият е достъпен на адрес: http://orientirane.mon.bg.