Месечни архиви: март 2015

5 публикации

24.03.2015Г. – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,УЧЕНИЦИ ПГСС „Васил Левски“ гр. Първомай Ви кани да посетите Деня на отворените врати, където ще можете да се запознаете с постиженията на нашите ученици, да получите повече информация за училището. ПЛАН -ПРОГРАМА НА СЪБИТИЕТО

ОБЯВА

ТЪРГОВЕ ПГСС“Васил Левски“ град Първомай открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на „Обект „Павилион за закуски“ с площ 16.5 кв.м. и прилежаща площ от фоайето с площ 8 кв.м. Повече информация ТУК.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ 2015

УВАЖАЕМИ ЗРЕЛОСТНИЦИ, СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД  № РД-09-1360 ОТ 29.08.2014г.НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИЯ МАЙ 2015 ГОДИНА Е ОТ 09.03.2015Г. ДО 20.03.2015Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОЛУЧАВАТ,ПРИЕМАТ И ПОПЪЛВАТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПГСС“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГРАД ПЪРВОМАЙ.СЪЩИТЕ СЕ ПОДАВАТ ЛИЧНО ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ.  

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с Публична покана № 9039140 – „Доставка на газьол за отопление и дизелово гориво за нуждите на ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай“.,моля да се запознаете с информацията ТУК.