Месечни архиви: ноември 2014

6 публикации

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА В 9,10,11 И 12 КЛАС, ЩЕ ЗАПОЧНАТ ОТ 10.11.2014Г. ГРАФИКЪТ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ СЕСИЯ НОЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2014 Г. Е ПУБЛИКУВАН НА СТРАНИЦАТА ЗА УЧЕБНИЦИТЕ В ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ.

ПРОЕКТ“УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“ 2014-2015 ГОДИНА

През учебната 2014/2015 година продължава и заявяването на участие в практиките в реална работна среда. За поредна година в ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай ще се организират групи от ученици,които ще проведат ученическа практика в избрани фирми. Към момента за участие в проекта са подали заявления 70 ученика.Същите ще бъдат разпределени в 7 групи съобразно изучаваните специалности. Запознаването и  консултирането на учениците по проекта  се води от г-жа Дияна Сулева -дългогодишен преподавател по професионална подготовка в ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай. В процес на изграждане е и специализиран сайт на учениците, участвали и участващи в проекта от ПГСС“Васил Левски“ гр. Първомай. Линк към готовия сайт ще бъде поставен на страницата за проектите.