Monthly Archives: юни 2014

1 post

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛАС – ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИ УЧЕНИЦИ

Прием след  завършен 7 клас,

Записването на ученици на І етап на класиране  по график е в работните дни от 27.06.2014 г. до 01.07.2014 г. включително от 8.00 часа до 16.00 часа в основен учебен корпус ІІ етаж.

Учениците се записват в училището, като подават следните документи съгласно чл. 13 от Наредба 11/28.03.2005г., чл. 44 и чл. 138а, ал.3 от ППЗНП:

  1. Заявление до директора;
  2. Оригинал на удостоверението за завършен VІІ клас;
  3. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, необходимо при кандидатстване за специалности от професии;
  4. Удостоверение за преместване, издадено от директора на изпращащото училище;
  5. Характеристика за развитието на ученика.