Месечни архиви: май 2014

1 публикация

Държавни изпити за придобиване на степен на ПК

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, ДАТИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПК СА: 05.06.2014Г.-ДИ ПО ТЕОРИЯ ЗА ІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА: 1.ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР, СПЕЦ.ЗЕМЕДЕЛЕЦ 2.ПРОФЕСИЯ МОНТЬОР НА ССТ,СПЕЦ.МСС 09.06.2014Г.-ДИ ПО ТЕОРИЯ ЗА ІІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СА: 1.ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ, СПЕЦИАЛНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 2.ПРОФЕСИЯ ЕКОЛОГ, СПЕЦИАЛНОСТ ЕКОЛОГИЯ И ООС 3. ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК НА ССТ,СПЕЦИАЛНОСТ МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА СА: 03-04.06.2014Г.-ІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА: 1.ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР, СПЕЦ.ЗЕМЕДЕЛЕЦ 2.ПРОФЕСИЯ МОНТЬОР НА ССТ,СПЕЦ.МСС 06.06.2014Г.-ІІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА: 1.ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ, СПЕЦИАЛНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО 2.ПРОФЕСИЯ ЕКОЛОГ, СПЕЦИАЛНОСТ ЕКОЛОГИЯ И ООС 3. ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК НА ССТ,СПЕЦИАЛНОСТ МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС