Monthly Archives: май 2014

1 post

Държавни изпити за придобиване на степен на ПК

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

ДАТИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СПК СА:

05.06.2014Г.-ДИ ПО ТЕОРИЯ ЗА ІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА:

1.ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР, СПЕЦ.ЗЕМЕДЕЛЕЦ

2.ПРОФЕСИЯ МОНТЬОР НА ССТ,СПЕЦ.МСС

09.06.2014Г.-ДИ ПО ТЕОРИЯ ЗА ІІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СА:

1.ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ, СПЕЦИАЛНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

2.ПРОФЕСИЯ ЕКОЛОГ, СПЕЦИАЛНОСТ ЕКОЛОГИЯ И ООС

3. ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК НА ССТ,СПЕЦИАЛНОСТ МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ ПО ПРАКТИКА СА:

03-04.06.2014Г.-ІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА:

1.ПРОФЕСИЯ ФЕРМЕР, СПЕЦ.ЗЕМЕДЕЛЕЦ

2.ПРОФЕСИЯ МОНТЬОР НА ССТ,СПЕЦ.МСС

06.06.2014Г.-ІІІ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА: 1.ПРОФЕСИЯ ИКОНОМИСТ, СПЕЦИАЛНОСТ ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО

2.ПРОФЕСИЯ ЕКОЛОГ, СПЕЦИАЛНОСТ ЕКОЛОГИЯ И ООС

3. ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК НА ССТ,СПЕЦИАЛНОСТ МЕХАНИЗАЦИЯ НА СС