Месечни архиви: януари 2013

1 публикация

Държавни изипи за придобиване на СПК – сесия Януари 2013г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ УЧЕНИЦИ ДО ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СТЕПЕН НА ПК ПО ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ПГСС” ВАСИЛ ЛЕВСКИ”-ПЪРВОМАЙ СЕСИЯ ЯНУАРИ, 2013 ГОДИНА № по ред Име,презиме,фамилия Професия/специалност Степен на ПК Вид на изпита 1 Елена Йорданова Танева Икономист,Земеделско стопанство втора теория  и практика 2 Станислав Сашков Тодоров Техник на ССТ,МСС трета теория  и практика 3 Христо Иванов Иванов Монтьор на ССТ,МСС втора теория 4 Димитър Петков Кабаков Монтьор на ССТ,МСС втора теория  и практика 5 Райна Павлова Желязкова Фермер,Земеделец втора теория  и практика 6 Милена Маринова Манолова Фермер,Земеделец втора теория  и практика 7 Калинка Борисова Митева Фермер,Земеделец втора теория  и практика 8 Боряна Петкова Радкова Фермер,Земеделец втора теория  и практика 9 Петър Димитров Личев Фермер,Земеделец втора практика ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА И ТРЕТА  СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ/СПЕЦИАЛНОСТ: СЕСИЯ ЯНУАРИ 2013г. ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ Професия/специалност   ДИ по теория ДИ по практика 1.Фермер,Земеделец 2. Фермер,ПССП 3. Монтьор на ССТ,МСС 4. Техник на ССТ,МСС 25.01.2013г. НАЧАЛО: 11.00 часа 29.01.-30.01.2013г. НАЧАЛО: 08.00 часа 1. Икономист,Земеделско стопанство 2. Еколог, Екология и ООС 25.01.2013г. НАЧАЛО: 11.00 часа 29.01.2013г. НАЧАЛО: 08.00 часа