Месечни архиви: ноември 2012

1 публикация

ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График  на изпитите на учениците от IX г  клас – задочна форма на обучение,  професия Фермер, специалност  Земеделец, сесия  ноември-декември 2012 г.     № по ред Дата Учебен предмет Кабинет Начален час 1. 03.12.2012 г. Техническо чертане 21 14.30 2. 04.12.2012 г. Информатика 24/25 14.30 3. 05.12.2012 г. Математика 21 14.30 4. 06.12.2012 г. История и цивилизация 21 14.30     График на изпитите на учениците от X г клас – задочна форма на обучение,  професия-Фермер, специалност  Земеделец, сесия  ноември-декември 2012 г.       № по ред Дата Учебен предмет Кабинет Начален час 1. 03.12.2012 г. Руски език 22 14.30 2. 04.12.2012 г. История и цивилизация 22 14.30 3. 05.12.2012 г. География и икономика 22 14.30 4.                         06.12.2012 г. Етика и право 22   14.30   График  на изпитите на учениците от XІ д  клас – задочна форма на обучение,  професия Фермер, специалност  Земеделец, сесия  ноември-декември 2012 г.     № по ред Дата Учебен предмет Кабинет Начален час 1. 03.12.2012 г. Български език и литература 23 14.30 2. 04.12.2012 г. Животновъдство 23 14.30 3. 05.12.2012 г. Растениевъдство – практика Учебни работилници 14.30   График на изпитите на учениците от XІІ д клас – задочна форма на обучение,  професия-Фермер, специалност  Земеделец, сесия  ноември-декември 2012 г.       № по ред Дата Учебен предмет Кабинет Начален час 1. 03.12.2012 г. Растениевъдство – практика Учебни работилници 14.30 2. 04.12.2012 г. Български език и литература 26 14.30 3. 05.12.2012 г. Растениевъдство-ЗИП 26 14.30 4.                         06.12.2012 г. РМТА-практика Учебни работилници 14.30 5. 07.12.2012 г. Биология и ЗО – ЗИП 26 14.30