Monthly Archives: ноември 2012

1 post

ГРАФИК ИЗПИТНА СЕСИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График

 на изпитите на учениците от IX г  клас – задочна форма на обучение,

 професия Фермер, специалност  Земеделец,

сесия  ноември-декември 2012 г.

 

 

№ по ред

Дата

Учебен предмет

Кабинет

Начален час

1.

03.12.2012 г.

Техническо чертане

21

14.30

2.

04.12.2012 г.

Информатика

24/25

14.30

3.

05.12.2012 г.

Математика

21

14.30

4.

06.12.2012 г.

История и цивилизация

21

14.30

 

 

График

на изпитите на учениците от X г клас – задочна форма на обучение,

 професия-Фермер, специалност  Земеделец,

сесия  ноември-декември 2012 г.

 

 

 

№ по ред

Дата

Учебен предмет

Кабинет

Начален час

1.

03.12.2012 г.

Руски език

22

14.30

2.

04.12.2012 г.

История и цивилизация

22

14.30

3.

05.12.2012 г.

География и икономика

22

14.30

4.                        

06.12.2012 г.

Етика и право

22

 

14.30

 

График

 на изпитите на учениците от XІ д  клас – задочна форма на обучение,

 професия Фермер, специалност  Земеделец,

сесия  ноември-декември 2012 г.

 

 

№ по ред

Дата

Учебен предмет

Кабинет

Начален час

1.

03.12.2012 г.

Български език и литература

23

14.30

2.

04.12.2012 г.

Животновъдство

23

14.30

3.

05.12.2012 г.

Растениевъдство – практика

Учебни работилници

14.30

 

График

на изпитите на учениците от XІІ д клас – задочна форма на обучение,

 професия-Фермер, специалност  Земеделец,

сесия  ноември-декември 2012 г.

 

 

 

№ по ред

Дата

Учебен предмет

Кабинет

Начален час

1.

03.12.2012 г.

Растениевъдство – практика

Учебни работилници

14.30

2.

04.12.2012 г.

Български език и литература

26

14.30

3.

05.12.2012 г.

Растениевъдство-ЗИП

26

14.30

4.                        

06.12.2012 г.

РМТА-практика

Учебни работилници

14.30

5.

07.12.2012 г.

Биология и ЗО – ЗИП

26

14.30