Проекти

 През 2013 и 2014 година ПГСС “ Васил Левски“ участва, като партньор по проекти:

1.“УСПЕХ“.

2. „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ“.

3. „ДЕЦАТА НА ПЪРВОМАЙ – РАВЕН СТАРТ ЗА ВСИЧКИ“.

4.“НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“.

5. ПРОЕКТ“КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

6.ПРОЕКТ ЕСУПО – уеб базирана платформа: модул за анкетиране.

7. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“ИКТ В УЧИЛИЩЕ“

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „SUNRISE“

Училището ни спечели и реализира още два проекта по национална програма на МОМН – “Училището – територия на учениците”, в модул “Ритуализация на училищния живот”:

  • “Изработване и въвеждане на ученически униформи с представителна цел на ПГСС “Васил Левски”.
  • “ 50 години – професионално образование в общ. Първомай и ПГСС “Васил Левски”.

ПРОЕКТ КЪМ МОМН“ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП  ДО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ЗА РОМСКИТЕ СЕМЕЙСТВА ЗАНИМАВАЩИ СЕ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ“