НОВИНИ

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА График ...

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СФО ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА  - ТУК ...

График на смените на Почивна база – с. Стойките

Г Р А Ф И К   на смените ПБ ”Стойките” през 2023 г. № по ред Смяна Време от ...

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПЪРВОМАЙ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПЪРВОМАЙ ...

Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи

 Дни за запознаване на зрелостниците с изпитните си работи 13.06.; 14.06. и 15.06.2023 г. Процедура за запознаване на зрелостниците с ...

Съобщение към всички абитуриенти на ПГСС

Относно: Здравноосигурителни вноски, след завършване на средно образование. Приложение: От тук може да изтеглите Декларация 7 Линк към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view ...

График на изпитите на учениците от самостоятелна форма – сесия февруари – март 2023 г.

График на изпитите на учениците от самостоятелна форма - сесия февруари - март 2023 г ...

График на I-ва поправителна сесия на учениците от СФО

График на I-ва поправителна сесия на учениците от СФО ...

ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПИСМО ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ" За повече информация относно специалностите ...