Ученичка от ПГСС „Васил Левски“ с най-висок резултат от зрелостните изпити

Ана Янева с най-висок успех от зрелостниците в Първомай

Ана Янева, отличник на Випуск*2022 на гимназията ни, е с най-висок успех от държавните зрелостни изпити между абитуриентите в Първомай. Тя има отличен резултат – 5,96 – от изпита по български език и литература и пълна шестица от втория зрелостен изпит.

15 общо са отличните оценки от втория задължителен ДЗИ, като осем от тях са пълни шестици. За учениците от професионалните гимназии II ДЗИ е държавният изпит за придобиване на професионална квалификация. Изпитът е в две части – теоретична и практическа. В зависимост от специалността си зрелостниците разработваха и защитаваха дипломни проекти с теоретична и практическа част или разработваха тема на писмен изпит по теория и се явяваха на изпит по практика на професията. Резултатите им определяха комисии, в чийто състав имаше и представители на работодателите.

Средният успех на учениците от випуска от държавните изпити за професионална квалификация е много добър (4, 68) при среден успех за lI ДЗИ в страната добър (4, 41). Средният успех от ДЗИ по БЕЛ е среден.

Екип „Ученически СТАНДАРТ“