Учебно-техническа база

OLYMPUS DIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERADIGITAL CAMERA

В последните пет учебни години екипът на ПГСС”Васил Левски”гр. Първомай, участва и спечели няколко проекта и национални програми по които получи  финансиране и възможност да се поднови учебно-техническата база в училището. По този начин  новопостъпилите ученици в гимназията получиха един нов  старт за по-добро образование и обучение.

Преподавателите вложиха усилия в изготвяне на урочни презентации по различните учебни предмети.Така те показаха на учениците, че новите технологии са част от учебния процес в гимназията и е възможно ученето, чрез една приложна  среда, показваща реални картини и ежедневна проблематика от Света.

ПГСС ”В.Левски” гр.Първомай получи финансиране по Национална програма „ИКТ в училище” на МОН за подновяването на 3 компютърни зали, оборудвани с мощни сървъри и нови терминални места. Допълнително  се закупиха нови мултимедийни проектори от ново поколение ,лаптопи и периферни устройства.

Благодарение на  проекта по Национална програма”Модернизиране на системата на професионалното образование” на МОН кандидатите за придобиване на правоспособност кат.В ще имат възможност да се обучават на новия автомобил Шкода Рапид. В обновеният кабинет по безопасност на движението  решаването на листовките и разбирането на правилата за движение се превръща за учениците в  приятно  изживяване.

Учениците обучаващи се  по професията Техник на ССТ получиха възможност да карат практическите си занятия в обновени учебни работилници и учебни кабинети към тях.

За тези избрали да се обучават по професия Агроеколог има инструменти и подвижна лаборатория,както  и кабинет по Химия и опазване на околната среда.