СЪОБЩЕНИЯСъобщение до потребителите на услугите на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“

Уважаеми потребителите на услугите на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“,

Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, се ограничава достъпът до помещенията на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“до второ нареждане.

За целта са предприети действия за изпълнение на дейността на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ по начин, минимизиращ личните контакти: Потребителите на услугите на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ да използват всички технически възможности за заявяване и получаване на услугите по електронен път.

Образци от документи от сайта на училището  може да намерите тук:

Изтеглете, попълнете, сканирайте и изпратете на email: pgss_parvomai@abv.bg . След получаване на Вашето писмо, ние ще ви върнем потвърждение за приет документ.

Когато посещението на потребителите е неизбежно, срещите ще бъдат осъществявани при специфична организация. Задължително е потребителите също да носят защитни маски. Служителите на Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски“ са на разположение и за консултации на посочените

телефони за връзка: 03366 2912 – деловодство,  03366 2913 – главен счетоводител.

Благодарим за проявеното разбиране!

 

 


Уважаеми ученици, дами и господа,

Относно: Изтичащия срок за подаване на заявления за явяване на държавни зрелостни изпити,

ПГСС Васил Левски ви уведомява, че имате възможност да изтеглите заявление тук, което може да попълните и сканирано да изпратите на пощата на училището: pgss_parvomai@abv.bg. Ние ще върнем на Вашия емейл потвърждение за прието заявление, което ще се счита за подаден документ.

СРОК: До 16:00 ч. на 20.03.2020 г.

12.03.2020


Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.