СЪОБЩЕНИЯ

Покана до родителите

СЪОБЩЕНИЕ УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,           Информираме Ви, че на основание чл.257 ал.1, т.1, чл.258, ал.1, т.1 и чл.259 ал.1, т.1 от ...

Обява за публичен търг

ПГСС "Васил Левски" - гр. Първомай ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5/пет/ ...

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ФЕВРУАРИ – МАРТ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ФЕВРУАРИ - МАРТ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА  ...

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! ОТ 29.01.2024 ПГСС ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРЕМИНАВА В ОРЕС

Уважаеми родители и ученици,Ръководството на ПГСС "Васил Левски" виУВЕДОМЯВАв съответствие с решение на Областния кризисен щаб,  че от 29.01.2024 г ...

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ЯНУАРИ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ЯНУАРИ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА - ТУК ...

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА

ГРАФИК НА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ СЕСИЯ ОКТОМВРИ-НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА График ...

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СФО ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА  - ТУК ...

График на смените на Почивна база – с. Стойките

Г Р А Ф И К   на смените ПБ ”Стойките” през 2023 г. № по ред Смяна Време от ...

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПЪРВОМАЙ

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, ГР. ПЪРВОМАЙ ...

 

 


Уважаеми родители, скъпи ученици,

Прекъсването на учебния процес с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи промени не само в организацията и методите на обучение, но и в графика на учебното време.

Обучението в електронна среда от разстояние стартира ефективно в училището ни благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – ръководство, учители, родители, ученици, непедагогически персонал. В хода на обучението се подобри организацията и ефективността, но наред с това се натрупа умора от интензивността на дейностите.

Със Заповед № РД 09-746 от 08.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-06-967 от 09.04.2020 г. на Директора на училището е изменен графика на учебното време на учениците от дневна форма на обучение за 2019/2020 г.:

Продължителност на пролетната ваканция:

17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за VІІІ – ХІІ клас.

   За ограничаване на разпространението на заболяването и с цел осигуряване на Вашата безопасност, в периода от 13 април до 16 април 2020 г с Вас ученици, ще се провеждат:

  • занимания по интереси от г-жа Мария Банялиева, г-жа Добромира Маркули,
   г-жа Мария Кръстева и г-жа Дияна Сулева;
  •  Подготовка за празника на училището – 05.05.2020 г. и училищните конкурси:

Написване на есе, приказка, разказ или стихотворение на тема „Празник по време на изолация“.
Създаване на презентация на тема „Пролетните празници“.
Създаване на индивидуален музикален видеоклип в домашна обстановка в предпочитани от участника стил и текст.

Фотоконкурс на тема „Моите великденски яйца“.

Всеки, който има желание за участие изготвя материалите и ги публикува в платформата, в срок до 24.04.2020 г.

Работите Ви, ще бъдат оценявани и класирани от комисии и за победителите:

ТРАДИЦИОННИТЕ НАГРАДИ!

Единадесотокласниците и дванадесетокласниците, подпомогнати от преподаватели, могат да участват кампанията „Супер фермер”, конкурс „Моето стопанство”, като с условията могат да се запознаят на:

https://www.mzh.government.bg/bg/kontakti/konkurs-moeto-stopanstvo/

 • Занимания, насочени към гражданското образование – участие в решаване на задачи със социална насоченост;
 • Организиране на четиридневно предизвикателство с ученици, насочено към развитие на логическото мислене, обогатяване работата с определени понятия, поддържане на съзнанието активно, вместо пасивно, разтоварване и забавление;
 •  Подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип.
 • Занимания, насочени към безопасността на движението;
 • Производствена практика с учениците от Х клас по професии и специалности, съгласно преструктуриран график за провеждането и.
 • X клас ще работят по учебния предмет География и икономика с г-н Колев
 • В периода от 13 април до 15 април 2020 г с учениците от ХІІ клас ще се провеждат редовни учебни занятия.

На 16.04.2020 г с учениците от ХІІ клас ще се проведе пробен ДЗИ по БЕЛ.

Учебните часове за учениците от VIII до XI клас ще се провеждат в следните курсове: «Предизвикателства за всички», «Музикална стая », «Craft Creations» /Занаятчийски творения/ , «Безопасно движение».  Начало 9:00 ч.

Бъдете здрави и се пазете!
Росица Генова
Директор
 

Заповед – Изменение начало и край на пролетната ваканция. тук