УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение към всички абитуриенти на ПГСС

Относно: Здравноосигурителни вноски, след завършване на средно образование. Приложение: От тук може да изтеглите Декларация 7 Линк към видеоматериала: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view ...
Повече информация

График на изпитите на учениците от самостоятелна форма – сесия февруари – март 2023 г.

График на изпитите на учениците от самостоятелна форма - сесия февруари - март 2023 г ...
Повече информация

График на I-ва поправителна сесия на учениците от СФО

График на I-ва поправителна сесия на учениците от СФО ...
Повече информация

ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПИСМО ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.014-0001 ,,ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ" За повече информация относно специалностите ...
Повече информация

График на учебното време на учениците от самостоятелна форма на обучение през 2022/2023 учебна година

График на учебното време на учениците от самостоятелна форма на обучение през 2022/2023 учебна година ...
Повече информация

Ученичка от ПГСС „Васил Левски“ с най-висок резултат от зрелостните изпити

Ана Янева с най-висок успех от зрелостниците в Първомай Публикувано на юни 9, 2022 от studentsstandart Ана Янева, отличник на Випуск*2022 на гимназията ни, ...
Повече информация

Поправителни сесии за учениците от самостоятелна форма на обучение месец Март 2022

График на поправителните изпити за учениците от самостоятелна форма на обучение - тук График на поправителните изпити за учениците от ...
Повече информация

149 години от обесването на Васил Левски

ПГСС "Васил Левски" днес отбелязва 149-тата годишнина от обесването на Васил Левски. Разказ за делото на Дякона:https://youtu.be/X0Njb767nlc ...
Повече информация

Заповед за ротационно обучение през 14-18 февруари 2022

Част от заповед на Директора на ПГСС "Васил Левски" ЗАПОВЕД № РД-06-451 от 11.02.2022 г. На основание чл.257, ал.1, чл.258, ...
Повече информация

 

 


Уважаеми родители, скъпи ученици,

Прекъсването на учебния процес с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи промени не само в организацията и методите на обучение, но и в графика на учебното време.

Обучението в електронна среда от разстояние стартира ефективно в училището ни благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – ръководство, учители, родители, ученици, непедагогически персонал. В хода на обучението се подобри организацията и ефективността, но наред с това се натрупа умора от интензивността на дейностите.

Със Заповед № РД 09-746 от 08.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-06-967 от 09.04.2020 г. на Директора на училището е изменен графика на учебното време на учениците от дневна форма на обучение за 2019/2020 г.:

Продължителност на пролетната ваканция:

17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за VІІІ – ХІІ клас.

   За ограничаване на разпространението на заболяването и с цел осигуряване на Вашата безопасност, в периода от 13 април до 16 април 2020 г с Вас ученици, ще се провеждат:

  • занимания по интереси от г-жа Мария Банялиева, г-жа Добромира Маркули,
   г-жа Мария Кръстева и г-жа Дияна Сулева;
  •  Подготовка за празника на училището – 05.05.2020 г. и училищните конкурси:

Написване на есе, приказка, разказ или стихотворение на тема „Празник по време на изолация“.
Създаване на презентация на тема „Пролетните празници“.
Създаване на индивидуален музикален видеоклип в домашна обстановка в предпочитани от участника стил и текст.

Фотоконкурс на тема „Моите великденски яйца“.

Всеки, който има желание за участие изготвя материалите и ги публикува в платформата, в срок до 24.04.2020 г.

Работите Ви, ще бъдат оценявани и класирани от комисии и за победителите:

ТРАДИЦИОННИТЕ НАГРАДИ!

Единадесотокласниците и дванадесетокласниците, подпомогнати от преподаватели, могат да участват кампанията „Супер фермер”, конкурс „Моето стопанство”, като с условията могат да се запознаят на:

https://www.mzh.government.bg/bg/kontakti/konkurs-moeto-stopanstvo/

 • Занимания, насочени към гражданското образование – участие в решаване на задачи със социална насоченост;
 • Организиране на четиридневно предизвикателство с ученици, насочено към развитие на логическото мислене, обогатяване работата с определени понятия, поддържане на съзнанието активно, вместо пасивно, разтоварване и забавление;
 •  Подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип.
 • Занимания, насочени към безопасността на движението;
 • Производствена практика с учениците от Х клас по професии и специалности, съгласно преструктуриран график за провеждането и.
 • X клас ще работят по учебния предмет География и икономика с г-н Колев
 • В периода от 13 април до 15 април 2020 г с учениците от ХІІ клас ще се провеждат редовни учебни занятия.

На 16.04.2020 г с учениците от ХІІ клас ще се проведе пробен ДЗИ по БЕЛ.

Учебните часове за учениците от VIII до XI клас ще се провеждат в следните курсове: «Предизвикателства за всички», «Музикална стая », «Craft Creations» /Занаятчийски творения/ , «Безопасно движение».  Начало 9:00 ч.

Бъдете здрави и се пазете!
Росица Генова
Директор
 

Заповед – Изменение начало и край на пролетната ваканция. тук