УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

СЪОБЩЕНИЯ

РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 02.12.2021 Г. ДО 15.12.2021 Г.

ГРАФИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА ОТ 02.12.2021 Г. ДО ...
Повече информация

Актуализиран график на провежданите изпити сесия ноември за учениците от самостоятелна форма

Актуализиран график на провежданите изпити сесия ноември за учениците от самостоятелна форма ...
Повече информация

Образователният процес считано от 18.11.2021 г. до 01.12.2021 г. ще се провежда на ротационен принцип

ГРАФИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА ОТ 18.11.2021 Г. ДО ...
Повече информация

17 ноември – Световен ден на недоносените бебета

изготвено от: г-жа Николина Атанасова - старши учител по биология и ученици от Xб класа ...
Повече информация

(no title)

Уважаеми родители, ученици и колеги! От 9 ноември всички ученици от ПГСС Васил Левски преминават в обучение чрез  електронната платформа ...
Повече информация

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

ГРАФИК ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ РОТАЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. ПЪРВОМАЙ ЗА ПЕРИОДА ОТ 08.11.2021 Г. ДО ...
Повече информация

График на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение през месец ноември 2021 г.

График на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение през месец ноември 2021 г. тук ...
Повече информация

Родитело-учителска среща

СЪОБЩЕНИЕ НА  14.10.2021 Г. ОТ 18:00 Ч. ЩЕ  СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН РОДИТЕЛО-УЧИТЕЛСКА СРЕЩА. ВХОД КЪМ ВИРУТАЛНИТЕ СТАИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ...
Повече информация

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА, СЪГЛАСНО ЧЛ.36, АЛ.11 И АЛ.12 ...
Повече информация

 

 


Уважаеми родители, скъпи ученици,

Прекъсването на учебния процес с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19 наложи промени не само в организацията и методите на обучение, но и в графика на учебното време.

Обучението в електронна среда от разстояние стартира ефективно в училището ни благодарение на обединените усилия на всички участници в процеса – ръководство, учители, родители, ученици, непедагогически персонал. В хода на обучението се подобри организацията и ефективността, но наред с това се натрупа умора от интензивността на дейностите.

Със Заповед № РД 09-746 от 08.04.2020 г. на Министъра на образованието и науката и Заповед № РД-06-967 от 09.04.2020 г. на Директора на училището е изменен графика на учебното време на учениците от дневна форма на обучение за 2019/2020 г.:

Продължителност на пролетната ваканция:

17.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. пролетна за VІІІ – ХІІ клас.

   За ограничаване на разпространението на заболяването и с цел осигуряване на Вашата безопасност, в периода от 13 април до 16 април 2020 г с Вас ученици, ще се провеждат:

  • занимания по интереси от г-жа Мария Банялиева, г-жа Добромира Маркули,
   г-жа Мария Кръстева и г-жа Дияна Сулева;
  •  Подготовка за празника на училището – 05.05.2020 г. и училищните конкурси:

Написване на есе, приказка, разказ или стихотворение на тема „Празник по време на изолация“.
Създаване на презентация на тема „Пролетните празници“.
Създаване на индивидуален музикален видеоклип в домашна обстановка в предпочитани от участника стил и текст.

Фотоконкурс на тема „Моите великденски яйца“.

Всеки, който има желание за участие изготвя материалите и ги публикува в платформата, в срок до 24.04.2020 г.

Работите Ви, ще бъдат оценявани и класирани от комисии и за победителите:

ТРАДИЦИОННИТЕ НАГРАДИ!

Единадесотокласниците и дванадесетокласниците, подпомогнати от преподаватели, могат да участват кампанията „Супер фермер”, конкурс „Моето стопанство”, като с условията могат да се запознаят на:

https://www.mzh.government.bg/bg/kontakti/konkurs-moeto-stopanstvo/

 • Занимания, насочени към гражданското образование – участие в решаване на задачи със социална насоченост;
 • Организиране на четиридневно предизвикателство с ученици, насочено към развитие на логическото мислене, обогатяване работата с определени понятия, поддържане на съзнанието активно, вместо пасивно, разтоварване и забавление;
 •  Подкрепа за преодоляване на наложената социална изолация и за подобряване на работата в екип.
 • Занимания, насочени към безопасността на движението;
 • Производствена практика с учениците от Х клас по професии и специалности, съгласно преструктуриран график за провеждането и.
 • X клас ще работят по учебния предмет География и икономика с г-н Колев
 • В периода от 13 април до 15 април 2020 г с учениците от ХІІ клас ще се провеждат редовни учебни занятия.

На 16.04.2020 г с учениците от ХІІ клас ще се проведе пробен ДЗИ по БЕЛ.

Учебните часове за учениците от VIII до XI клас ще се провеждат в следните курсове: «Предизвикателства за всички», «Музикална стая », «Craft Creations» /Занаятчийски творения/ , «Безопасно движение».  Начало 9:00 ч.

Бъдете здрави и се пазете!
Росица Генова
Директор
 

Заповед – Изменение начало и край на пролетната ваканция. тук