ПГСС "Васил Левски" град Първомай УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
УЧИЛИЩЕ С 61 ГОДИНИ ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ

Съобщение отваряне ценови оферти по ЗОП

Съобщение

Уважаеми дами и господа,

В изпълнение на ЗОП,Ви информираме, че на Профила на купувача в електронната преписка на Поръчка с ИД в АОП 03092-2017-0001 с предмет: „Извършване на специализиран превоз на ученици от Професионална гимназия по селско стопанство „Васил Левски”, гр.Първомай за учебната 2017/2018 г.“ е публикувано съобщение за отваряне на ценови оферти.